Pellets (Hem)

Pellets – allt om pelletsvärme

Information och fakta om pellets

 

Pelletsvärme är i grunden som att elda ved. Skillnaden är att pellets är tre gånger så effektivt som ved och att inmatningen av pellets sker helt automatiskt.

Pellets är gjort av hoppressat träavfall (sågspån m.m.) och är ett biobränsle som inte bidrar till växthuseffekten.

En pelletspanna är en ganska dyr investering, men eftersom energikostnaderna sänks avsevärt lönar det sig i regel alltid att gå från t.ex. olja till pelletsvärme. Det går också att installera en pelletsbrännare i en gammal oljepanna, vilket sänker kostnaden. Pellets är dessutom en skattebefriad energikälla.

Förutsättningar för pelletsvärme

  • Element med vatten i

Underhåll

  • Köpa och fylla på pellets
  • Tömma pelletsaskan ca en gång i månaden

Pris / kostnad för pelletsvärme

  • 30 000-50 000 kr för pelletspannan + 10 000 kr om året för pellets

Pelletsvärmens historia och ursprung

Pellets får uppsving under oljekrisen

Pellets började på allvar tillverkas i samband med oljekrisen 1973 (ytterligare en oljekris 1979). Många försökte desperat att hitta alternativ till den dyra oljan och pelletseldning framstod då som ett bra alternativ. Uppsvingen för pellets avmattades dock allteftersom oljepriset stabiliserades på acceptabla nivåer.

Andra vågen: Pellets som ett miljövänligt alternativ

De senaste årens ökade miljöengagemang (miljörörelsen, skattereduktion för gröna alternativ m.m.) kombinerat med att oljepriset återigen börjat nå smärtsamma nivåer har lett till att pelletsen återigen blivit populärt.

Ljus framtid för pellets

Eftersom vi vet att oljan kommer att ta slut inom en inte allt för avlägsen framtid, samtidigt som klimathotet (växthuseffekten, global uppvärmning m.m.) växer allt starkare finns det all anledning att tro att miljövänliga uppvärmningsalternativ som pellets kommer att bli mer och mer populära. I och med att pelletsen blir mer använd kommer priserna förmodligen att sjunka.